Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

Unit Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil.
 • Meluluskan semua deraf, perintah/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen.
 • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Sesyen.
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil yang baru.
 • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Sesyen Sivil Kuala Terengganu.

 

Unit Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah.
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak-pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk .Mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Sesyen Jenayah Kuala Terengganu.

 

Unit Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
 • Meluluskan semua deraf, perintah/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
 • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Majistret Sivil Kuala Terengganu.

 

Unit Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah.
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak-pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk .Mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Majistret Jenayah Kuala Terengganu.
 • Menguruskan Jadual Bertugas Majistret dan Jurubahasa bagi urusan reman di bawah Sek.117 KAJ, Sek. 259 KAJ, Sek. 334 KAJ dan APD.