Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

Unit Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil

  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
  • Meluluskan semua deraf, perintah/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
  • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
  • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
  • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Majistret Sivil Marang.

 

Unit Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah

  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah.
  • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak-pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk .Mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
  • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
  • Menguruskan penyediaan statistik Mahkamah Majistret Jenayah Marang.
  • Menguruskan Jadual Bertugas Majistret dan Jurubahasa bagi urusan reman di bawah Sek.117 KAJ, Sek. 259 KAJ, Sek. 334 KAJ dan APD.